Odkazy

Přinášíme historicky nejkompletnější tabulky vzpěračů! Obsahují takřka všechny výkony, pouze v přehledu mužů jsem poněkud zúžil jejich rozsah (a to jen s ohledem i na jejich přetisk v ročence, kde bylo nutné dodržet počet stran). Rozhodně ale o nic nepřijdete, protože prakticky každý se najde. Pokud ne v absolutním pořadí, tak v rámci jednotlivých věkových skupin. Pouze příslušníky společenství Masters ještě prosím o nějaký čas strpení. Jejich tabulky podle dvojboje - i výpočty podle dalších měřítek - vyžadují speciální postup a hodně času. Rozhodně se však také ozřejmení své výkonnosti dočkají jak na Internetu, tak v periodiku Sezóna 2001. Ostatně, většina z nich figuruje už ve stávajících tabulkách.

Děkuji všem obětavým a pracovitým spolupracovníkům. Výčet jejich jmen uveřejním u příležitosti internetového zveřejnění pořadí oddílů podle Sinclaira, které rovněž, jako obvykle, připravuji.

Dr. Rudolf Drmola